TP.HCM: Trong năm 2018 có 184 dự án cần thu hồi đất

TP.HCM: Trong năm 2018 có 184 dự án cần thu hồi đất

Trong năm 2018 Sở TN-MT TP.HCM cho biết sẽ khắc phục việc chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để cơ bản hoàn thành tại 106 dự án (với 20.000 hồ sơ) đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2014.

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất cho người dân, nhằm “pháp lý hóa” tài sản cho người dân, để chủ sở hữu có thể đưa tài sản này ra xã hội nhằm đầu tư, phát triển kinh tế cho gia đình, xã hội…

Theo đó, Sở TN-MT cần làm tốt hơn nữa công tác thẩm định giá đất để TP.HCM đẩy nhanh công tác bồi thường, các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính thông qua việc nộp tiền sử dụng đất… nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, qua đó tạo công ăn việc làm, tạo nguồn thu ngân sách cho thành phố…

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở TN-MT đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận cần phải linh hoạt hơn, chủ động tháo gỡ khó khăn cho người dân; cần sớm công bố danh mục quỹ đất để TP.HCM sử dụng, khai thác quỹ đất một cách hiệu quả nhất.

Hiện nay TP.HCM sử dụng cơ cấu đất đai chưa hợp lý, sắp tới triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phải làm thế nào sử dụng quỹ đất một cách hiệu quả nhất. Tăng cường giám sát công tác tách thửa theo Quyết định 60 của UBND TP.HCM để tránh tình trạng biến tướng trong quyết định này.

Trong năm 2017, ngành TN-MT TP.HCM đã có những nỗ lực góp phần cho việc phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, đấu giá 2 khu đất tổng diện tích 10,77ha thu về hơn 2.212 tỷ đồng (năm 2016 chỉ thu về 46,3 tỷ đồng); cấp giấy chứng nhận lần đầu, cập nhật biến động trên giấy chứng nhận cho hàng chục ngàn hồ sơ…

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM cho biết, trong năm 2018 có 184 dự án cần thu hồi đất. Trong năm 2018 sở cũng sẽ khắc phục việc chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để cơ bản hoàn thành công tác này cho 106 dự án (với 20.000 hồ sơ) đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2014; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân để giảm khiếu tố, khiếu nại liên quan đến công tác thu hồi, đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Ngoài ra ngành TN-MT TP.HCM cũng đưa ra một số chỉ tiêu như giảm lượng khai thác nước dưới đất 31,2% so với năm 2017; tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm môi trường đạt 100%, tỷ lệ xử lý nước thải y tế đạt 100%…

Nam Phong
Theo Nhịp sống kinh tế