CÔNG TY CỔ PHẦN ADEC

Địa chỉ: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1 (Khu 1) Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3837 5573; Fax: (84-28) 3837 5571
Website: https://adecland.com.vn
Email: hotline@adecland.com.vn

Đăng ký nhận thông tin ADEC