TẦM NHÌN

Trở thành một trong những Công ty bất động sản uy tín hàng đầu trên thị trường trong triển khai và phát triển các dự án khu dân cư, dự án chung cư.

SỨ MỆNH

 • Mang đến môi trường sống lý tưởng cho khách hàng.
 • Giá tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Tận tâm
 • Chuyên nghiệp
 • Chất lượng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 • Năm 1993: Thành lập Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng ADC
 • Năm 1995: Đổi tên thành Công ty Xây dựng trang trí kiến trúc ADC (trực thuộc Ban tài chính quản trị TP.HCM)
 • Năm 2005: Chuyển thành Công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty CP Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC. Vốn điều lệ 10 tỷ đồng
 • Tháng 05/2006: Công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng
 • Tháng 07/2006: Công ty tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng
 • Năm 2007: Công ty tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng
 • Tháng 03/2010: Công ty tăng vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng
 • Tháng 08/2010: Công ty tăng vốn điều lệ lên 201.6 tỷ đồng
 • Năm 2011: Đổi tên thành Công ty cổ phần ADEC
 • Tháng 06/2016: Công ty tăng vốn điều lệ lên 221,7 tỷ đồng.
 • Tháng 12/2018, Công ty tăng vốn điều lệ lên 371,36 tỷ đồng;
 • Tháng 08/2019, Công ty tăng vốn điều lệ lên 523,013 tỷ đồng;

LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH:

 • Đầu tư và Kinh doanh bất động sản
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng….