Bức tranh kinh tế 11 tháng có gì nổi bật?

Bức tranh kinh tế 11 tháng có gì nổi bật?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã thông báo tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 tiếp tục chuyển biến tích cực hơn. Theo đó, ông khẳng định những két quả toàn diện trên các mặt mà Chính phủ đã báo cáo Quốc hội.

Diễn biến kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm tiếp tục được cải thiện biểu thị qua những con số lạc quan. Ví dụ như lượng khách quốc tế 11 tháng đạt 11,65 triệu lượt, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Vốn FDI đạt kỷ lục với 19,8 tỷ USD đăng ký, tăng 52%. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 116 nghìn với vốn đăng ký tăng 41,9%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ

Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chế biến chế tạo tăng 14,4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 7,7%; ngành khai khoáng giảm 7,1%.


Đơn vị tính: doanh nghiệp.

Đơn vị tính: doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, đứng đầu là nhóm bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô – xe máy

Trong 11 tháng, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 140.394 (116.045 doanh nghiệp thành lập mới tăng 14,1%; 24.349 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động). Tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 11 tháng theo đó là 2,71 triệu tỷ đồng.


Đơn vị tính: doanh nghiệp.

Đơn vị tính: doanh nghiệp.

Dữ liệu đăng ký của doanh nghiệp cho thấy lượng doanh nghiệp đăng ký mới tập trung chủ yếu ở các ngành nghề mà đứng đầu là nhóm bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô – xe máy với số doanh nghiệp là 41.627, chiếm 35,9%; Công nghiệp chế biến chế tạo có 14.846 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 14.695 doanh nghiệp, chiếm 12,7%

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng năm 2017 là 10.814 doanh nghiệp, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, Còn số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng là 55.664 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ.

Vốn FDI đạt kỷ lục mới

Tính chung 11 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 33,09 tỷ USD, tăng 82,8% so với cùng kỳ năm 2016.


Đơn vị: tỷ USD.

Đơn vị: tỷ USD.

Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 16 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất siêu 2,8 tỷ USD

Tính chung 11 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Còn nhập khẩu ước đạt 191,0 tỷ USD, tăng 21%. Như vậy, 11 tháng năm 2017 xuất siêu 2,8 tỷ USD, trong đó kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 26,2 tỷ USD.


Đơn vị: tỷ USD.

Đơn vị: tỷ USD.

Cơ cấu xuất khẩu


Đơn vị: tỷ USD.

Đơn vị: tỷ USD.

Cơ cấu nhập khẩu


Dơn vị: tỷ USD.

Dơn vị: tỷ USD.

CPI bình quân 11 tháng tăng 3,61%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2017 tăng 0,13% so với tháng trước. CPI bình quân 11 tháng năm nay tăng 3,61% so với bình quân cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng tăng 1,42% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.


Đơn vị: %

Đơn vị: %